Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie w dniu 19.12.2017 r. podpisało umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. dotyczącą członków Zrzeszenia LZS na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- polisa nr 908210606077/2017/SJ – ubezpieczenie WARTA NNW
- polisa nr 912700073588 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Załączniki:

Pismo w sprawie ubezpieczenia
Skan polisy nr 908210606077/2017/SJ , druk zgłoszenia szkody NNW
Skan polisy nr 912700073588