Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Informujemy, że Krajowe Zrzeszenie LZS zawarło umowę ubezpieczeniową z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń na rok 2019 – Polisa nr 1036316625 od następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Sport osób związanych z kulturą fizyczną – suma ubezpieczeń na osobę 10 000 zł oraz Polisa 09170026 – ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, suma gwarancyjna 500 000 zł. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie kluby opłacające składkę członkowską na rok 2019.