Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Informujemy, że w dniach 27.11.2020 r. w godzinach 9:00-14:00 oraz 30.11.2020 r. w godzinach 14:00-19:00 Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu będzie organizował szkolenie pn.: „Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem dotacji udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne i zagrożenie epidemią szkolenie będzie miało charakter online i po

pozytywnej weryfikacji zgłoszeń uczestnikom zostanie przesłany na wskazany adres e-mail link do bezpośredniej strony gdzie za  pośrednictwem aplikacji i komputera z aktywnym połączeniem internetowym będzie można uczestniczyć w szkoleniu.
Szkolenie dedykowane jest dla organizacji i innych uprawionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które składają oferty w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przewidywany czas szkolenia 5 godzin.
Szkolenie odbywać się będzie w dniu 27.11.2020 r. w godzinach 9:00-14:00 oraz w dniu 30.11.2020 r. w godzinach 14:00-19:00
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o wypełnienie zgłoszenia pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTRiydEumWWDrp-HpjS8UPywCuKDQmVOKl54EdDaxflqdTpQ/viewform?usp=pp_url w terminie do 9.11.2020r.  
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia!!!
Prowadzący Dariusz Melerowicz – Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.