Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu zachęca do przekazania 1% podatku na cele statutowe naszej organizacji. Wystarczy przy składaniu rocznego rozliczenia podatkowego w pozycji nr KRS wpisać 0000023497.

Istnieje także możliwość przekazania za pośrednictwem naszego Zrzeszenia środków na inne organizacje (kluby).
Przekazując 1% podatku należy wskazać klub, który ma być beneficjentem tej wpłaty (dodatkowo dla odpowiedniego zaklasyfikowania tej "darowizny" należy wskazać darczyńcę).

W ramach odpisu 1% od podatku za 2016 rok wpłynęły na nasze konto środki w wysokości 7 902,80 zł. Z otrzymanych środków większa cześć dotyczy wpływów zadeklarowanych na kluby LZS, które przekazaliśmy do ich dyspozycji (w całości bez dodatkowych kosztów obsługi).
Za naszym pośrednictwem największe kwoty trafiły do:
- LZS Victoria Chróścice (sekcja mażoretki) - 1 589,80 zł,
- LKS Ziemia Opolska - 901,10 zł
- LKS Sokół Bierdzany - 989,10 zł

 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z odpisu 1% podatku za rok 2017 i deklarowanie środków na organizacje LZS - to dobry sposób na współfinansowanie lokalnych klubów LZS i całego naszego Zrzeszenia.