Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

O wsparcie finansowe w Programie KLUB 2019 mogą się starać kluby sportowe prowadzące działalność szkoleniową z dziećmi i młodzieżą do lat 18. Wiecej informacji na temat programu poniżej:
Decyzja Nr 55 MSiT , instrukcja składania wniosku , przykładowy wniosek - klub jednosekcyjny (10 000 zł) , przykładowy wniosek - klub wielosekcyjny (15 000 zł) , sprawozdanie finansowe - druki; bilans , rachunek wyników , informacja dodatkowa , uchwała zarządu - przyjecię sprawozdania finansowego.

Kazimierz Kocik (KS Obuwnik Prudnik) został trenerem roku 2018 w 51 Plebiscycie Sportowym Nowej Trybuny Opolskiej, a Pan Eugeniusz Wasyliszyn otrzymał nagrodę FAIR PLAY za organizację 25 Gali Plebiscytu "Najlepsi z Najlepszych".

Informujemy, że Krajowe Zrzeszenie LZS zawarło umowę ubezpieczeniową z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń na rok 2019 – Polisa nr 1036316625 od następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Sport osób związanych z kulturą fizyczną – suma ubezpieczeń na osobę 10 000 zł oraz Polisa 09170026 – ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, suma gwarancyjna 500 000 zł. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie kluby opłacające składkę członkowską na rok 2019.

Informujemy, że w bieżącym roku będziemy realizować program Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Projekt zakłada prowadzenie nauki pływania w grupach do 15 osób w ilości 20 godzin lekcyjnych na dziecko w okresie od 1 lutego do 15 czerwca 2019 lub od 1 września do 6 grudnia 2019. Więcej informacji o programie w piśmie. Druk zgłoszenia gminy. Dziennik zajęć. Zgoda na udział w zajęciach.

Zapraszamy do kolejnej edycji Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich 2019. Od bieżącego roku będziemy prowadzić tylko klasyfikację punktową szkół podstawowych – rywalizacja w dwóch kategoriach wiekowych 6 klasa i młodsi (rocznik 2006 i młodsi) oraz 7-8 klasa (rocznik 2005 i 2004). Do Igrzysk dopuścimy także uczniów III klasy gimnazjum (osobne rozgrywki drużynowe oraz możliwość startu w zawodach lekkoatletycznych – konkurencje indywidualne). Szczegóły w regulaminie. Zaproszenie. Druki zgłoszeń. Kalendarium.