Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

12 grudnia w sali konferencyjnej "Znaku Rodła" Urzędu Marszałkowskiego odbyło się świąteczne - opłatkowe posiedzenie Zarządu WZ LZS w Opolu w obecności Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Kubalańcy (gospodarza spotkania), Barbary Kamińskiej (Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego), Janusza Trzepizura (Przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Wojewódzkiego), Tomasza Garbowskiego (Prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej)

oraz prezesów wiodących klubów opolskiego Zrzeszenia LZS. Spotkanie odbyło się w miłej przedświątecznej atmosferze, na którym Przewodniczący Gerard Halama dokonał krótkiego podsumowania działalności Zrzeszenia w roku 2018 dziękując zarazem władzomsamorządowym województwa za istotne wsparcie. W krótkiej dyskusji rozmawiano także o przyszłości i nowych zadaniach jakie przyniesie 2019 rok. Na zakończenie świątecznej części spotkania Marszałek Zbigniew Kubalańca złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne oraz pogratulował sukcesów i dokonań osiagnietych przez Zrzeszenie LZS w roku 2018.

Spotkanie opłatkowe 2018Show Gallery