Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W dniu 1.06.2020 r. w sali Rodła na Ostrówku doszło do roboczego spotkania kierownictwa WZ LZS w Opolu z przedstawicielami władz samorządowych województwa reprezentowanych przez Marszałka Andrzeja Bułę i Wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Departamentu Sportu Bartosz Ostrowski. Podczas spotkania złożone zostało sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych WZ LZS. Marszałek Andrzej Buła przedstawił swoje warunki dalszej współpracy w czasie pandemii. Ustalono, że do końca września realizacja zadań będzie następowała na wcześniej ustalonych zasadach. W przypadku istotnych trudności z ich realizacją zostaną wprowadzone zmiany w finansowaniu.