Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły oraz Przewodniczącego WZ LZS Opole Pana Gerarda Halamy zwracamy się do szkół z gmin, które zrealizowały bądź realizują program "Umiem pływać" w roku bieżącym, z zaproszeniem na międzyszkolne II Amatorskie zawody pływackie "Umiem pływać". Zawody odbędą się w dniu 22 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00 na pływalni CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich. W związku z tym, że udział w programie „Umiem pływać” w roku bieżącym wzięło prawie 3000 uczniów z terenu całego województwa opolskiego, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na pływalni w zawodach może wziąć udział tylko ok. 150 uczniów, zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na podstawie ilości uczniów, które zostały zgłoszone do projektu wg klucza poniżej.

Szkoła, która zgłosiła do:
< 25 uczniów – udział w zawodach 1-2 uczniów
< 50 uczniów – udział w zawodach 3-4 uczniów
< 100 uczniów – udział w zawodach 5-6 uczniów
< 150 uczniów – udział w zawodach 7-8 uczniów
ponad > 200 uczniów – udział w zawodach 9-10 uczniów.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 12 listopada br. (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku rezygnacji udziału w zawodach przez daną szkołę, proszę o informację, wówczas zostaną zwiększone limity uczestników dla pozostałych szkół. Jednocześnie informujemy, że WZ LZS Opole zwraca koszty dojazdu na zawody na podstawie delegacji służbowej. Więcej szczegółów w załączonym regulaminie.
W załączeniu karta zgłoszeń oraz zgodę dla rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach, którą należy dostarczyć w dniu zawodów.