Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór do Programu KLUB 2020. O udział w programie mogą się starać kluby sportowe prowadzące działalność szkoleniową z dziećmi i młodzieżą do lat 18.
- Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
- Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT)
- Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.
Wiecej informacji na temat programu poniżej:

Decyzja Nr 42 MS , przykładowy wniosek - klub jednosekcyjny (10 000 zł) , przykładowy wniosek - klub wielosekcyjny (15 000 zł) , sprawozdanie finansowe - druki; bilans , rachunek wyników , informacja dodatkowa , uchwała zarządu - przyjecię sprawozdania finansowego.