Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Działalność Ludowych Zespołów Sportowych na Opolszczyźnie liczy już 71 lat.
Nasza organizacja w tym okresie zawsze stanowiła wielki potencjał jeśli chodzi o sport zarówno pod względem jego powszechności i dostępności (obecnie na terenie Opolszczyzny działa ponad 400 klubów sportowych LZS) jak i poziomu sportowego (biorąc pod uwagę współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży kluby LZS obecnie to 38 % opolskiego sportu).
Analizując sytuację Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu można zwrócić uwagę na niżej wymienione atuty oraz zagrożenia dla przyszłej działalności:

Atuty

  • Kapitał ludzki – opolskie Zrzeszenie LZS posiada około 15 000 członków zrzeszonych w około 400 klubach z czego około 1 000 osób to aktywni działacze sportowi doskonale przygotowanych do realizacji różnorakich zadań w zakresie kultury fizycznej (pełniących funkcje społeczne w swoich macierzystych klubach 10 lat i więcej).
  • Integracja środowiska – środowisko LZS poprzez lata wieloletniej współpracy jest dobrze zintegrowane – zawsze gotowe do organizacji życia sportowego w swoim środowisku oraz do szerszej współpracy na szczeblu regionalnym.
  • Przygotowanie merytoryczne – dla Zrzeszenia LZS w zakresie szkolenia dzieci
    i młodzieży pracuje wielu wybitnych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnianych przez kluby LZS – zwykle są to osoby od lat związane z naszym Zrzeszeniem (lokalne autorytety w zakresie sportu realizujące swoje sportowe pasje z młodzieżą z terenów wiejskich i małych miasteczek Opolszczyzny).
  • Baza sportowa – w ostatnich latach, głownie dzięki życzliwości lokalnych władz samorządowych w sposób istotny uległa poprawie baza treningowa sportowców LZS. Dzięki zbudowanym kompleksom obiektów „Orlik”, zbudowaniem nowych lub wyremontowanym już istniejących hal sportowym - warunki do treningów znacznie się poprawiły.
  • Polityka finansowania sportu przez MSiT – w ostatnich latach uległo poprawie finansowanie sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – programy finasowania wybranych dyscyplin sportowych i „program klub”.